Vakfederatie

Hissink Rietdekkers is lid van de Vakfederatie Rietdekkers.

De Vakfederatie Rietdekkers is de brancheorganisatie van rietdekkers in Nederland. Zij behartigt de belangen van de zelfstandige rietdekkers en rietdekbedrijven, zowel op economisch als op sociaal gebied.

Welk voordeel heeft dit voor klanten:

  • Het organiseren van opleidingen tot rietdekker.
  • Het geven van technische voorlichting.
  • Het voeren van overleg met de overheid en andere beroepsgroepen.
  • Het stellen en bewaken van kwaliteitseisen.
  • Het uitgeven van een vaktechnisch tijdschrift.